Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Hemoragijski moždani udar kao komplikacija antikoagulantne terapije

Аутори:
1. Branimir Trivić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Usljed starenja stanovništva, i povećanih kardiovaskularnih komorbiditeta, upotreba oralnih antikoagulansa (OAK) se stalno povećava. Posljednjih godina pojavile su se razne farmakološke alternative antagonistima vitamina K (VKA), (direktni oralni antikoagulansi-DOAK), koje pokazuju smanjeni rizik za pojavu intracerebralnog krvarenja (ICH). Međunarodne smjernice za liječenje bolesnika sa OAK izazvanom ICH su trenutno ažurirane jer su nekoliko relevantnih velikih opservacijskih studija i nedavna ispitivanja utvrdila pristupe liječenju i za VKA i DOAK izazvanu ICH. Dok se liječenje VKA izazvane ICH uglavnom temelji na trenutnom preokretu povišenih vrijednosti međunarodnog normaliziranog omjera (INR) korištenjem koncentrata protrombinskog kompleksa, hemostatsko liječenje ICH povezane sa DOAK-om je kompleksno jer zahtijeva specifične antidote. Ovaj pregled će pružiti uvid u učestalost nastanka ICH izazvane OAK-om, i u najnovije studije i ispitivanja o lijekovima za poništavanje antikoagulacije, te obuhvatiti učinke na progresiju krvarenja i kliničke ishode kod bolesnika sa ICH izazvanom OAK-om.

Кључне речи:
Intracerebralna hemoragija,direktni antikoagulansi,poništavanje antikoagulacije

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
30.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab