Informatika u biomedicini 2022

2 - 3.7.2022.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 22.6.2022.
Обавјештење о прихватању апстракта 27.6.2022.
Рок за достављање радова 1.7.2022.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 1.7.2022.
Рок за пријаву учешћа 2.7.2022.
Конференција 2 - 3.7.2022.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab