Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 10.9.2022.
Обавјештење о прихватању апстракта 12.9.2022.
Рок за достављање радова 13.9.2022.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 14.9.2022.
Рок за пријаву учешћа 16.9.2022.
Конференција 16 - 17.9.2022.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab