https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

METASTATSKI KARCINOM NEPOZNATE PRIMARNE LOKACIJE – RETROSPEKTIVNA STUDIJA

Аутори:
1. Amil Družić, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ( KCUS ), Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
METASTATSKI KARCINOM NEPOZNATE PRIMARNE LOKACIJE – RETROSPEKTIVNA STUDIJA SAŽETAK Uvod: Za većinu ljudi s dijagnozom karcinoma primarni karcinom je reativno lako identificirati, sprovode se dijagnostički testovi kako bi otkrili gdje je primarni proces lociran i da li se proširio. Kada se karcinom pronađe na jednom ili više sekundarnih mjesta, ali iz rezultata testa nije jasno gdje je primarna lokacija, tada govorimo metastatskom karcinomu nepoznate primarne lokacije ili CUP (Cancer of Unknow Primary). Metastatski karcinom nepoznate primarne lokacije čini 3% do 5% svih malignih bolesti, što ga svrstava unutar 10 najčešćih karcinoma i po učestalost i po mortalitetu te predstavljaju terapijsku nedoumicu jer se liječenje karcinoma u pravilu usmjerava na primarnu promjenu. Histološki, većina ovih karcinoma su ili adenokarcinomi ili nediferencirani karcinomi. Dijagnostička obrada uključuje opsežna histopatološka ispitivanja i modernu imidžing tehnologiju snimanja. Ipak, primarni tumor ostaje neotkriven većinu vremena. Cilj rada: Cilj rada je odrediti vrijeme do progresije bolesti te najčešće primarno sijelo kod pacijenata koji su inicijalno prezentovani kao metastatski carcinom nepoznate primarne lokacije (Cup). Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno kao retrospektivna opservaciona studija. Uključeno je 20 pacijenata kojima je postavljena metastatski carcinom nepaznate primarne lokacije (Cup). Uključeni su svi pacijenti sa adekvatnom dokumentacijom kod kojih se nije moglo utvrditi primarno sijelo bolesti nakon ph analize, u Klinici za onkologiju, KCUS, u periodu od 01.01.2009.- 31.12.2009. (jedna godina). Analiziran je period do progresije bolesti (PFS). Isključujući kriterij su bili pacijenti koji nisu stigli primiti terapiju. Rezultati: Vrijeme do progresije bolesti kod pacijenata kojima je postavljena dijagnoza metastatski carcinom nepaznate primarne lokacije (Cup) iznosilo je ----- mjeseci. Najčešće primarno sijelo je bilo locirano -------. Zaključak: Sadašnji podaci naglašavaju važnost PH nalaza, kao i adekvatnog terapijskog modaliteta u tretmanu metastatskog karcinoma nepoznate primarne lokacije.

Кључне речи:
CUP,Metastatski karcinom nepoznate primarne lokacije,hemoterapija,radioterapija

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
31.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Презентација Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10