Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Efikasnost suplementacije selenom kod pacijenata sa autoimunim tireoiditisom

Аутори:
1. Anja Stanic, UKC RS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Tireoidnu zlijezdu karakterise visoka tkivna koncentracija selena i selenoproteina koji su bitni za funkcionisanje imunog sistema. Deficit ovog mikronutrijenta sam po sebi ne izaziva bolest, ali cini organizam podlozniji bioloskim ili infektivnim ostecenjima. U eksperimentalnim studijama je dokazano da usljed deficita selena dolazi do infiltracije stitne zlijezde sa T limfocitima i makrofagima uz visoku ekspresiju TGF beta (transformisuci faktor rasta). TGF beta podstice fibroblastnu proliferaciju te inhibiciju proliferacije tireoidnih celija. Hronicna inflamacija dovodi do destrukcije tireoidne zlijezde. Cilj ove studije je da se dokaze znacaj suplementacije selenom kod pacijenata sa autoimunim tireoiditisom kao i efekat na snizenje nivoa antitijela na tireoidnu peroksidazu i antitijela na tireoglobulin. Planirana je prospektivna randomizovana studija sa 200 pacijenata u trajanju od sest mjeseci. Jednu grupu cini 100 pacijenata uz suplementaciju 100 mcg L-selenmetionina, a drugu 100 pacijenata bez suplementacije. S obzirom na druge slicne sprovedene studije ocekuje se pozitivan efekat selena koji uz smanjenje nivoa antitijela na tiroidnu peroksizadu i antitijela na tireoglobulin, poboljsava funkciju stitne zlijezde.

Кључне речи:
tireoidna zlijezda, autoimuni tireoiditis, selen, antitijela na tireoidnu peroksidazuantitijela na tireoglobulin,tireoidna zlijezda, autoimuni tireoiditis, selen, antitijela na tireoidnu peroksidazu, antitijela na tireoglobulin

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
31.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab