Informatika u Biomedecini 2023

29 - 30.12.2023.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 1.12.2023.
Обавјештење о прихватању апстракта 5.12.2023.
Рок за достављање радова 15.12.2023.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 22.12.2023.
Рок за пријаву учешћа 27.12.2023.
Конференција 29 - 30.12.2023.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab