Informatika u Biomedecini 2023

29 - 30.6.2023.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 17.3.2023.
Обавјештење о прихватању апстракта 22.3.2023.
Рок за достављање радова 27.3.2023.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 31.3.2023.
Рок за пријаву учешћа 4.4.2023.
Конференција 29 - 30.6.2023.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab