https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u Biomedecini 2023 - confOrganiser.com

Informatika u Biomedecini 2023

29 - 30.12.2023.

РадовиУкупно: 26

ID Назив рада Аутори
6444 Učestalost ileusa kao prvog znaka kolorektalnog karcinoma prije i tokom pandemije COVID 19
Miloš Stjepanović
  • Презентација
  • Stjepanović, M.. (2022). Učestalost ileusa kao prvog znaka kolorektalnog karcinoma prije i tokom pandemije covid 19. Informatika u Biomedecini 2023, 29.-30. Децембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6448 ANALIZA PRIJAVLJENIH INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE
Sanja Vujevic
  • Vujevic, S.. (2022). Analiza prijavljenih intrahospitalnih infekcija u zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr miroslav zotović” banja luka u periodu od 2015. do 2020. godine. Informatika u Biomedecini 2023, 29.-30. Децембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6449 Procjena spola korištenjem CBCT-a zasnovana na dimenzijama maksilarnog sinusa
Mirsad Kadić
6450 Upotreba antibiotika kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka tokom pandemije COVID-19
Tijana Pejić
6451 POJAVA OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD PACIJENTKE KOJE PRIMAJU, POREĐENO SA ONIMA KOJE NE PRIMAJU HRONIĆNU KORTIKOSTEROIDNU TERAPIJU
Nenad Kocikj
6452 Rekonstrukcija traumatskog defekta dorzuma palca stopala reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije sa istovremenom rekonstrukcijom tetive ekstenzora
Miljan Petkovic
  • Финални рад
  • Број преузимања: 40
  • Petkovic, M.. (2022). Rekonstrukcija traumatskog defekta dorzuma palca stopala reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije sa istovremenom rekonstrukcijom tetive ekstenzora. Informatika u Biomedecini 2023, 29.-30. Децембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6453 UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA
Naida Morić
  • Morić, N.. (2023). Učestalost vaskularnih varijacija u potencijalnih živih davalaca bubrega u ukc tuzla. Informatika u Biomedecini 2023, 29.-30. Децембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6454 Upotreba lokalne infiltrativne analgezije u primarnoj artroplastici koljena
Danilo Paripović
6455 Specificity of Antibacterials for Systemic Use Consumption in Bosnia and Herzegovina
Tijana Spasojević-Došen
6456 Artroplastika koljena udružena sa osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma kod sekundarnog osteoartritisa koljena praćenog subluksacijom čašice
Mladen Petić

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10