Informatika u Biomedecini 2023

29 - 30.12.2023.

Učestalost i prediktori postpartalnog krvarenja u UKC RS u periodu od 01.01.2017.-31.12.2021.

Аутори:
1. Zvjezdana Ritan Mičić, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab