Informatika u Biomedecini 2023

29 - 30.6.2023.

UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA

Аутори:
1. Naida Morić, JZU UKC Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab